International Journal of Gerontology

Walking and Sitting Time among Urban-Living Middle-Aged and Older Japanese

Michael Annear, Tetsuhiro Kidokoro, Yasuo Shimizu
page 84~86
DOI: 10.6890/IJGE.202101_15(1).0018

An Investigation of Lens Opacity among Aged Population in Hainan Province

Kaiyan Zhang, Qionglei Zhong, Lizhen Han, Liehong Zhong, Yan Xu, Yijie Yan, Chuanxian Guo, Siying Chen
page 33~35