International Journal of Gerontology

Taiwan Dementia Treatment Guideline

Li-Kai Huang, Pai-Yi Chiu, Yi-Chun Yeh, Ya-Ting Chang, Kai-Ming Jhang, Cheng-Sheng Chen, Shu-Ping Chao, Chia-Pei Lin, Wei-Hung Chang, Wei-Pin Hong, Mei-Feng Huang, Ching-Hua Lu, Yao-Tung Lee, Chao-Hsien Hung, Ching-Kuan Liu, Wei Lin, Chiung-Chih Chang, Chau-Jong Hu, Ming-Chyi Pai
page 292~300

Fasting Blood Interleukin-1β and Interleukin-6 Levels as Predictors of Agitation in Patients with Alzheimer's Disease

Hiroyuki Noto, Yasuhiro Kambayashi, Akinori Hara, Hiromasa Tsujiguchi, Yohei Yamada, Haruki Nakamura, Thao Nguyen, Kotaro Hatta, Tatsuya Honma, Tadashi Konoshita, Hiroyuki Nakamura
page 255~259

1 2 3 > Last page   Go to page