International Journal of Gerontology

Influencing Factors of Self-Perceived Health of Older People in a Rural Area in Southern China

Min Xu, Shuzhen Liu, Quanhui Chen, Junling Zhang, Qiumei Liu, Jiansheng Cai, Zhiyong Zhang, Jian Qin
page 29~34
DOI: 10.6890/IJGE.202301_17(1).0006

Prevalence and Risk Factors of Frailty Using Fried Frailty Phenotype Questionnaire among Older People in a Depopulated Area: A Cross-Sectional Study

Hidenori Onishi, Yasutaka Mizukami, Hiromasa Tsubouchi, Takeshi Hirobe, Takahiro Kishimoto, Ryoko Ikeda, Rumiko Shimizu, Chizu Kawahara, Akino Niwa, Naohiro Konoshita, Yukiko Ito, Masato Sakai, Yoshihiko Okutsu, Osamu Yamamura
page 231~236
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).0012

1 2 3 4 5 6 > Last page   Go to page