International Journal of Gerontology

International Journal of Gerontology
Volume 14, Issue 1, February 2020

Hyperleptinemia is an Independent Predictor for Carotid-Femoral Pulse Wave Velocity in Elderly People

Ying-Ting Yeh, Pei-Chen Li, Ji-Hung Wang, Chung-Jen Lee, Chih-Hsien Wang, Bang-Gee Hsu
page 6~10
43
International Journal of Gerontology
Volume 14, Issue 1, February 2020

Quantification of Myocardial Injury and Evaluation of Viability by Cardiac MRI in Acute Myocardial Infarction

Chisato Okamoto, Masashi Nakamura, Ryo Miyabe, Tomoki Fujisawa, Susumu Shigemi, Hideyuki Saeki, Kouki Watanabe
page 17~22
24
International Journal of Gerontology
Volume 14, Issue 1, February 2020

Statin Therapy for the Prevention of Cardiac Event in Instent Restenosis Patients Treated with Drug-Eluting Balloon

Feng-Ching Liao, Min-I Su, Ying-Hsiang Lee, Hsiao-Yang Cheng, Kuang-Te Wang
page 23~27
16
International Journal of Gerontology
Volume 14, Issue 1, February 2020

Impact of Different Incident Dialysis Modalities on the Cardiac Structure and Function of Elderly Uremic Patients

Dong-hua Jin, Yu-xian Xie, Hong Qiu, Miao Jia, Li-hua Lin, Sheng Feng, Zhou-bing Zhan, Guo-yuan Lu
page 28~32
14
International Journal of Gerontology
Volume 14, Issue 1, February 2020

An Investigation of Lens Opacity among Aged Population in Hainan Province

Kaiyan Zhang, Qionglei Zhong, Lizhen Han, Liehong Zhong, Yan Xu, Yijie Yan, Chuanxian Guo, Siying Chen
page 33~35
9

1 2 3 4 5 6 > Last page   Go to page