International Journal of Gerontology

Improving Cognitive Function in Older Adults through Mental Abacus Training: A Single-Arm Pilot Study

Li-Kai Huang, Shu-Ping Chao, Mei-Ju Chuang, Yao-Tung Lee, Chia-Pei Lin, Yi-Chun Kuan, Yi-Chen Hsieh, Chaur-Jong Hu, Yao-Mao Chang
page 247~250
DOI: 10.6890/IJGE.202107_15(3).0011

Walking and Sitting Time among Urban-Living Middle-Aged and Older Japanese

Michael Annear, Tetsuhiro Kidokoro, Yasuo Shimizu
page 84~86
DOI: 10.6890/IJGE.202101_15(1).0018

Aging Gut Microbiota Markers, a Chinese Local Study

Xiao-Meng Wang, Ying Peng, Zhi-Wei Liu, Shuo-Ying Zhang, Jing-Yu Yang, Chun-Fu Wu, Xiao-Bo Li
page 38~44
DOI: 10.6890/IJGE.201903_13(1).0008