International Journal of Gerontology

IJGE Issue Cover
ISSN: 1873-9598

International Journal of Gerontology

Volume 14, Issue 3

August 2020
page 153~253

Contents

Editorial Comment

Review Article

Original Article

Protective Effects on Hypoxia Reoxygenation Cardiomyocytes by GLP-1R Agonists via PI3K/AKT Signaling Pathway

Ling Xue, Wan Liu, Ying-Xian Sun, Guang Yu, Tian-Tian Wang, Xiao-Ping Ju, Miao Miao
page 168~173

Risk Factor Differences in Calcified and Non-Calcified Cervical Carotid Plaque

Feng Wang, Xiao-Yun Hu, Hai-Xia Zhang, Xiang-Ming Fang, Zhi-Min Cui, Tao Wang, Zheng Dai, Zhuo-Yi Wang, Dao-Liu Guo
page 185~189

Predicting Ability of Modified Short Physical Performance Battery

Kazuki Fukui, Noriaki Maeda, Junpei Sasadai, Shogo Sakai, Tsubasa Tashiro, Toshiya Shima, Manabu Niitani, Yukio Urabe
page 212~216

Association between Gait Time and Cognitive Function in Various Walking Conditions

Han Suk Lee, Koun Seok Lee, Sung Ryul Shim, Hee Chang Seon, Sun Wook Park
page 217~221

Association between Bone Metabolism and the Severity of Chronic Heart Failure in Chinese Elderly Men and Women

Xiao-Ling Lv, Wen-Yan Gao, Guo-Fu Wang, Bing-Bing Jia, Jing Zhang, Ji-Rong Wang, Wen-Min Xing, Jing Yan
page 227~232

Case Report

Medical Imagery

CME Test