International Journal of Gerontology

Contemporary Practice in Telemedicine through Telecommunication Technology during COVID-19 Pandemic in Taiwan - A Single Center Experience

Mei-Mei Chuang, Chang-Yi Lin, Kuo-Tzu Sung, Jui-Peng Tsai, Jen-Yuan Kuo, Wen-Hung Huang, Yung-Chiang Chen, Cheng-Ting Tsai, Cheng-Huang Su, Charles Jia-Yin Hou, Ying-Ju Chen, Ta-Chuan Hung, Hung-I Yeh, Chung-Lieh Hung
page 196~201
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).0006

Fasting Blood Interleukin-1β and Interleukin-6 Levels as Predictors of Agitation in Patients with Alzheimer's Disease

Hiroyuki Noto, Yasuhiro Kambayashi, Akinori Hara, Hiromasa Tsujiguchi, Yohei Yamada, Haruki Nakamura, Thao Nguyen, Kotaro Hatta, Tatsuya Honma, Tadashi Konoshita, Hiroyuki Nakamura
page 255~259

1 2 > Last page   Go to page