International Journal of Gerontology

Loss of Teeth and Coronary Heart Disease Mortality in Older Patients

Yong Zhang, Binxin Cai, Jinyang Wu, Chengshuai Yang, Xiaofeng Xu, Yifeng Qian, Shilei Zhang
page 370~373
DOI: 10.6890/IJGE.202210_16(4).0011

Sarcopenia and Associated Factors among Thai Community-Dwelling Older Adults

Pariyakorn Sanguankittiphan, Panita Limpawattana, Pornpimon Chupanit, Matthew Kelly, Kavin Thinkhamrop
page 324~329
DOI: 10.6890/IJGE.202110_15(4).0006

1 2 > Last page   Go to page