International Journal of Gerontology

Clinical Features between Young and Elderly Patients with Bullous Pemphigoid: An Age-Matched Case Control Retrospective Study

Qi Dong, Dawei Han, Kevin Y. Wang, Hua Feng, Meng Wang, Qingqiang Xu, Shiyu Zhang, Yagang Zuo, Yuehua Liu, Hongzhong Jin, Tao Wang, Tanja Prunk Zdravkovic
page 78~81

Impact of Comorbidity of Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Cardiovascular Events and Prognosis in Patients with Chronic Heart Failure: A Single-Center Retrospective Observational Study

Hiroya Hayashi, Hiroki Fukuda, Takuya Hasegawa, Hiroyuki Takahama, Makoto Amaki, Hideaki Kanzaki, Mari Sakamoto, Mika Maeda, Makoto Sata, Shin Ito, Yasuhiro Izumiya, Minoru Yoshiyama, Masafumi Kitakaze
page 298~303

The Predictors of Survival in Cirrhotic Patients with Hepatic Hydrothorax

Si-Hsuan Chen, Lo-Yip Yu, Tsang-En Wang, Wen-Chien Huang, Ming-Jen Peng, Ming-Jen Chen, Horng-Yuan Wang, Shou-Chuan Shih, Yu-Jen Chen, Fang-Ju Sun, Ching-Wei Chang, Chia-Yuan Liu
page 56~60

1 2 > Last page   Go to page