International Journal of Gerontology

Contemporary Practice in Telemedicine through Telecommunication Technology during COVID-19 Pandemic in Taiwan - A Single Center Experience

Mei-Mei Chuang, Chang-Yi Lin, Kuo-Tzu Sung, Jui-Peng Tsai, Jen-Yuan Kuo, Wen-Hung Huang, Yung-Chiang Chen, Cheng-Ting Tsai, Cheng-Huang Su, Charles Jia-Yin Hou, Ying-Ju Chen, Ta-Chuan Hung, Hung-I Yeh, Chung-Lieh Hung
page 196~201
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).0006

Mental Health Promotion of the Elderly in Nursing Homes: A Social-Cognitive Intervention

Aida Abusalehi, Mohammad Vahedian-Shahroodi, Habibullah Esmaily, Alireza Jafari, Hadi Tehrani
page 221~227
DOI: 10.6890/IJGE.202107_15(3).0007

Fasting Blood Interleukin-1β and Interleukin-6 Levels as Predictors of Agitation in Patients with Alzheimer's Disease

Hiroyuki Noto, Yasuhiro Kambayashi, Akinori Hara, Hiromasa Tsujiguchi, Yohei Yamada, Haruki Nakamura, Thao Nguyen, Kotaro Hatta, Tatsuya Honma, Tadashi Konoshita, Hiroyuki Nakamura
page 255~259
DOI: 10.6890/IJGE.202107_15(3).0013

1 2 > Last page   Go to page