International Journal of Gerontology

High Population Density Areas in Japan are More Likely to be Influenced by COVID-19 Pandemic-Associated Frailty

Tamaki Hirose, Yohei Sawaya, Masahiro Ishizaka, Naori Hashimoto, Akira Kubo, Tomohiko Urano
page 60~62
DOI: 10.6890/IJGE.202401_18(1).0012

Comparison of Prehospital Management between Older and Younger Out-of-Hospital Cardiac Arrest Patients: A Single-Centre Study in Bangkok

Sattha Riyapan, Arunotai Siriussawakul, Warittha Phetklueng, Simaporn Setthawong, Akarachai Lapthananchaiwong, Naphassakorn Opasatian
page 13~18
DOI: 10.6890/IJGE.202301_17(1).0003

Influencing Factors of Self-Perceived Health of Older People in a Rural Area in Southern China

Min Xu, Shuzhen Liu, Quanhui Chen, Junling Zhang, Qiumei Liu, Jiansheng Cai, Zhiyong Zhang, Jian Qin
page 29~34
DOI: 10.6890/IJGE.202301_17(1).0006

Stratifying the Optimal Thresholds of Point-Of-Care Testing NT-proBNP as Acute Heart Failure Marker in Elder Patients with Impaired Kidney Function

Shih-Chun Chien, Yin-Chen Hsu, Shih-Chao Chien, Po-Hua Su, Kuang-Wei Chou, Ming-Kun Huang, Ya-Hui Hsu, Wei-Yi Kong, Wei-Huai Chiu, Cheng-Hao Ko, Kiew-Kii Lau, Chun-Wei Lee, Chien-Wei Chen, Pang-Yen Chen, Kuo-Song Chang
page 69~73
DOI: 10.6890/IJGE.202301_17(1).0014

Prevalence and Risk Factors of Frailty Using Fried Frailty Phenotype Questionnaire among Older People in a Depopulated Area: A Cross-Sectional Study

Hidenori Onishi, Yasutaka Mizukami, Hiromasa Tsubouchi, Takeshi Hirobe, Takahiro Kishimoto, Ryoko Ikeda, Rumiko Shimizu, Chizu Kawahara, Akino Niwa, Naohiro Konoshita, Yukiko Ito, Masato Sakai, Yoshihiko Okutsu, Osamu Yamamura
page 231~236
DOI: 10.6890/IJGE.202207_16(3).0012

1 2 3 > Last page   Go to page