International Journal of Gerontology

Correlation of MI/NAA with MMSE in Alzheimer’s Dementia

Widiana Ferriastuti, Paulus Sugianto, Harianto Notopuro
page 110~113
DOI: 10.6890/IJGE.202304_17(2).0006

Stratifying the Optimal Thresholds of Point-Of-Care Testing NT-proBNP as Acute Heart Failure Marker in Elder Patients with Impaired Kidney Function

Shih-Chun Chien, Yin-Chen Hsu, Shih-Chao Chien, Po-Hua Su, Kuang-Wei Chou, Ming-Kun Huang, Ya-Hui Hsu, Wei-Yi Kong, Wei-Huai Chiu, Cheng-Hao Ko, Kiew-Kii Lau, Chun-Wei Lee, Chien-Wei Chen, Pang-Yen Chen, Kuo-Song Chang
page 69~73
DOI: 10.6890/IJGE.202301_17(1).0014

Gait Performance and Brain Activities during Cognitive and Motor Dual Task in Prefrail Elderly

Shih-Jung Cheng, Wen-Chi Hsu, Yea-Ru Yang, Yan-Ci Liu, Hsiang-Tsen Kuo, Ray-Yau Wang
page 53~57
DOI: 10.6890/IJGE.202101_15(1).0011

1 2 > Last page   Go to page