回首頁 English Web

Committee of Public Affair

Commissioner in Chief CHOU, SING-PING
Commissioner HOU, JIA-YIN HU, PETER YAO, WEI-CHENG CHEN, GING-SONG WANG, LEE-MIN

Committee of Resource Management

Commissioner in Chief TU, I-HSUNG
Vice Commissioner in Chief TSAI, SHIN-HAN
Commissioner WANG, GONG-LIAN CHANG, KUO HUA HUANG, JUNG-TANG XIE, JIN-I LIN, SZU-HAI
HUANG, HUI-TING

Committee of Policy

Commissioner in Chief CHANG, KUO-SONG
Commissioner KAO, WEI-FONG CHEN, WEI-KONG TSAI, WAI-MAU HUANG, MU-SHUN LIU, YU-CHUN
XIE, JIN-I LIAW, WEN-JINN TSAI MING-JER

Committee of Editorial Board

Commissioner in Chief YEH, HUNG-I
Vice Commissioner in Chief CHEN, YU-REN
Commissioner WANG, KONG-LIAN HSU, HIS-HSIEN YANG, CHIH-CHING CHENG, SHIH-JUNG
WU, CHIEN-LIANG WU, YI-JER HU, GWO-CHI CHEN, PEI-HAO CHENG, SHIH-PING

Committee of Administration

Commissioner in Chief WANG, KONG-LIAN
Vice Commissioner in Chief CHANG, KUO-HUA
Commissioner TU, I-HSUNG CHANG, KUO-SONG HSU, HIS-HSIEN XIE, JIN-I TSAI, SHIN-HAN

Committee of Elderly Care

Commissioner in Chief CHENG, HAN-HSIANG
Vice Commissioner in Chief TJUNG, JIN-JIN
Commissioner LIN, HUAN-PO LIN, HSIU-FEN LEE, SHYH-DYE LEE, LI LEE, SHU-CHEN CHEN, MAN-HUA
OU, YU-CHIH LIN, HUI-RU HU, GWO-CHI HUANG, SU-FEI

Committee of Education

Commissioner in Chief WU, CHIEN-LIANG
Vice Commissioner in Chief WANG, HORNG-YUAN
Commissioner WANG, KONG-LIAN FANG, CHUN-KAI LI, CHUN-YI CHU, CHENG-HSIN HSU, HIS-HSIEN
HUNG, TA-CHUAN TSOU, MENG-TING

Committee of Examination

Commissioner in Chief LIU, CHIEN-LIANG
Vice Commissioner in Chief HOU, JIA-YIN
Commissioner WU, CHIEN-LIANG LEE, YE-MING HUANG, HUI-TING LEE, SHYH-DYE TSOU, MENG-TING
LIU, MAO-SEN TSAI, WAI-MAU