International Journal of Gerontology

Predicting Ability of Modified Short Physical Performance Battery

Kazuki Fukui, Noriaki Maeda, Junpei Sasadai, Shogo Sakai, Tsubasa Tashiro, Toshiya Shima, Manabu Niitani, Yukio Urabe
page 212~216